O2:98-99

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt  Herna sochn                   
                   
                                                                                   

           Härnas engiar     
             huilka ängiar äro inreknade
             med bynsz höö, och är spesifiserat
             folio 97
             Doch kan deße enger
             draga till 80 Laaß
             när medel gräß wäxt ähr.(Karttext: )  


Vtmarcken
Tuffwigh och steenigh hårdwalz engh
Tresk och morasz
Wäster
Noor
Ost
Söder
Betz
Ene och steenbacke
Steen backe
Hård walz engh medh ekeskog
Sanck maa engh
Dy och starbotz engh
På denna sida<n> möta Töwes ägo<r>
Sanck maa engh
Här möter vtmarcken
Starbotz engh och kuicke maa
Anck Siöö
Vtmarcken