O2:Pärmens insida(Påteckning av senare hand:)                     
                  

Reviderad år1810 i januarii månad
          af G.A.Hoffman
hvarvid de chartor med tecknet ¥ äro införde