O2: Register 1                  
 
Effterskreffne sochner äro affmette
vthi Åhß häradt.            Kieråker sochn                                folio    1
            Wånga sochn                                   folio  27
            Möne sochn                                     folio  32
            Hälstad sochn                                  folio  43
            Murums sochn                                 folio  63
            Groffwaredh sochn                          folio  75
            Fennesslunda sochn                         folio  83
            Herna sochn                                    folio  91
            Wingz sochn                                    folio 105
            Huarnumma sochn                           folio 115
            Tarby sochn                                    folio 120
            Rångedalsz sochn                            folio 128
            Äsperedh sochn                              folio 150
            Toarpa sochn                                  folio 154
            Bremholta sochn                              folio 186
            Gingrij¹ sochn                                  folio 202
¹ ändrat till Gingrijn av annan hand