O2: Register 2


(Rubrik:)     Register giordt den 29 november anno 1700                                
                  
 
Härader      Sochnar          Byar

Åås               Kierråkra            Döfvene aa                 2
                                                 Utmåhse till dito aa         6
                                                 Ullfveryd aa                5
                                                 Måns i Skougen          7
                                                 Trädet                        13
                                                 Wiifvaryd                   9
                                                 Knecteskougen         10
                                                 Öfre Yelunda            13
                                                 Lundstorp                 13
                                                 Boarp                       14
                                                 En utmåhse till dito        21
                                                 Yttre Yelunda            16
                                                 Tomtan                      17
                                                 Brogården                   17
                                                 Haggeryd                  19
                                                 En utmåhse till Lille gården      21
                                                 En utmåhse till Bengts gård i dito   21
                                                 Ryagiärdet                22
                                                 En utmåse till dito         21
                                                 Kåckahemmet           23
                                                 Kieråker                   24
                                                 Præste Stoomnen     dito
                                                 Siö                            26

                           Wånga           Backebol och            29
                                                 Jonstorp
                                                 Stomnen i Vånga       30

                                                 Räffveke                   32
                                                 Klacke                      35
                                                 Möhne  Stom             36
                           Möne             Skattetompta            38
                                                 Giffarp                      39
                                                 Trälunda                    40
                                                 Siöarp                       42

                          Hällsta             Kiäringåås                 44
                                                 Kråkhullt                   46
                                                 Gisslarp                     47
                                                 Elmestad  Andersgården 48
                                                 Katthög                     50
                                                 Hällsta skattegården     51
                                                 Brunstorp                   55
                                                 Wäby Storgård           56
                                                 Hallanda                     58
                                                 Kiärragiärdit               59
                                                 Lars Arvids gård i Väby
                                                 Hallabolet                   60
 

Härader       Sochnar         Byar
Åås                Murum               Murum                    64
                                                 Myrarp                    66
                                                 Gubberyd                67
                                                 Sölffarp                   68
                                                 Gietaryggen             70
                                                 Rissitt                      71
                                                 Rija                         72

                       Grofveryd          Alffvarp                   76
                                                 Ryssgiärdet              78
                                                 Myrekulla                79
                                                 Gumneryd                80

                       Fennslunda         Ryda och           
                                                 Klinten                     84
                                                 Staffveryd                85
                                                 Lilla Gallteryd           86
                                                 Stora Gallteryd         87
                                                 Senningeryd             88
                                                 Kullabo                    89
                                                 Olofstorp och         
                                                 Krokesås                 90
                                                 
                        Herna                Hullt                         92
                                                 Sassarp                    93
                                                 Åsstorp                    94
                                                 Torssås                   101
                                                 Bonarp                    103
                                                 Stora och Lilla Jsslander   104
                                                 Herna <...>¹             97
                                                 Ängar till dito             99

                         Wings              Pastoris gård           106
                                                 Töfve Stomn            108
                                                 Longhollmen           109
                                                 Gamla Rumssås      111
                                                 Trofvaryd               112
                                                 Jntakan                   113
                                                 Hule öfergården        114

                         Huarnum          Guntorp                   116
                                                 Vångabol                   116
                                                 Brogården                  116
                                                 Huarnum Store Wästgötgården 117
                                                 Qvarnegården         117
                                                 Ågården                   117
                                                 Bosgården                117
                                                 Boarp                     118
                                                 Skabo                     119

                          Tarby              Tarby  Skreddaregården 122
                                                 Skrytte                      122
                                                 Lilla Farsstorp          123
                                                 Estorp                      124
                                                 Öna  Storegården      126


Härader      Sochnar          Byar
Åås               Rångedal             Finnekumbla            129 och 131
                                                 Ekekulla                  132
                                                 Gritlanda                  134
                                                 Gunnastorp              135
                                                 Lilla Ormåsa            136
                                                 Faleskoug                137
                                                 Stora Ormåsa          139
                                                 Longery                   143
                                                 Butorp                     140
                                                 Rångedal                  142
                                                 Klemmestorp           142
                                                 Algutstorp                145
                                                 Staffvaryd                146
                                                 Grafveryd                148
                                                 Brearyd                   149

                       Esperyd             Esperyd                   151
                                                 
                       Toarpa               Taryd                      155
                                                 Stålarp                    157
                                                 Skiäfverås               158
                                                 Skiänesta                159
                                                 Toarp                      161
                                                 Laaryd                    162
                                                 Hiorteryd                163
                                                 Kierstinagiärde och Tunarp 165
                                                 Östregården i Kråkhålet     166
                                                 Mellan och Wästra
                                                 Kråkhålet                168
                                                 Kulla                       169
                                                 Sinnerhullt                170
                                                 Ottersma och Trenghålet     171
                                                 Lindås                     172
                                                 Bråthullt                   173
                                                 Giermunnaryd          174
                                                 Lökare och Enden   175
                                                 Kakås                     177
                                                 Stufveryd                 178
                                                 Berget och Nygarden 179
                                                 Skår                        181
                                                 Bygd                       182
                                                 Backen                    183
                                                 Långhult och Helisiö           184
                                                 Lund                       185


Härader      Sochnar         Byar

 Åås              Bremholta           Fremgiärdet och       187 
                           eller                Sörbo                  
                       Bremhult            Stor Bremhollt          189
                                                 Laggarbo      
                                                 Suensgiärdet            190
                                                 Öna                        
                                                 Kiällebäck               191
                                                 Suinåsa                    193
                                                 Lia                           194
                                                 Hemmersrys             195
                                                 Jutabo, Eskeryd       196
                                                 Stora Borholet          197
                                                 Hyberg,                  
                                                 Stora och                
                                                 Lilla Snökulla            198
                                                 Bräkesås                  199
                                                 Råsseryd                  200

                         Gingrin             Tåsseryd                  203  
                                                 Runnekulle               204
                                                 Hielltegården            205
                                                 Knektås                   206
                                                 Ammunhollt              207
                                                 Abberås, Lilla Borholet       208
                                                 Lilla Jonsryd eller Hjortsered  209
                                                 Jonsry                      210
                                                 Esperyd                   212
                                                 Stakaborg                213
                                                 Stora och Lilla         
                                                 Kiil                          214
                                                 Kroklunda och Bondarp  216
                                                 Bräkås                     218
                                                 Runarp                     219
                                                 Stomn i Gingri,          
                                                 Bålås              
                                                 Gunnarp                   221¹ oläsligt ord.