O3:1


                           
 
                 
Redwägz häradt Åsaka sochn
medh effterfölliande by ähr affmä-
titt och affrijtatt anno <1>643.
            
 
Öya               Folio      2

                       
 

(Anteckning av samtida hand:)

Den herads chartan som här utskurin är åhr 1647 finnes ibland de geographiske chartor sub figur
C-3-Ó.IV.