O3:104-105

 
(Rubrik:)        Redwägz häradt     Böne sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      tunner     laß

             Härlunda ähr 4 hemman.
             Wttsäde till hela byn i giär-
             dett tillhopa                                           25 3/5     102
       1    Anders Nills gård skatte          1                   
                 Wttsäde allß                                        6           30
       2    Suen ibidem skatte                 1                 
                 Wttsäde                                              5           12
       3    Storegården skatte                 1                 
                 Wttsädhe alls                                        9          30
             Humblegårdz stänger  300
       4    Cronegården crone                1                 
                 Wttsäde                                              5 3/5       30
             Humblegårdz stänger  300           
             Allehanda tarffskog nödtorfftigt
             Mulebete godt.
             Och fins inga andra lägenheter.
             ringa fiske i Laffwa åen(Karttext:)


Scala ulnarum
Här möter Åfalas ägor
Noor
Söder
Betzhage
Dy måße och staggwall engh
Svart mijlla
Betz hage
Skön wallz eng 
Här tager wttmar kan wedh
Svart mijlla
Kulle
Här möter Knetteß ägor
Svart mijlla
Tuff eng
Sug iordh
Kulle
Tuff engh och stagg wallz eng
Tuff eng
Kiärr och sanck engh
Betz hage
Betz mark och timber skogh
Här möter Lundz ägor
Måße och sanck engh
Maa och staar båtz engh
Här tager Så larydz ägor wed