O3:107


(Rubrik:)        Redwägz häradt     Böne sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner      Laß
             
             Hyaryd skatte                   1 
             Ensädes jord                                                       
                     Wttsäde alls                                     9             20
     E      En äng belägen wed Lundz
             och Knättes ägor                                                      6    
             Skog till timber giärzle och
             wed nödtorfftigt.
             Mulebethe godt.
             Fiskewatn inthet.
             Humblegårdz stänger  1000.
            
            författad år 1643¹
                

                      
(Karttext:)


Scala ulnarum
Nor
Söder
Sanck engh
Sanck eng myket steenugh
Svart mijlla
Biörke skogh
Betz hage
Svart mijlla
Hård walz engh
Gran skogh
Lundz engh
Maa och staar båtz engh
Knättes eng

afmädt 1644¹


¹tillagt av annan, troligtvis ej samtida, hand