O3:110


(Rubrik:)        Redwägz häradt     Böne sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     Laß
             
             Äspåß crone                                                        
                     Wttsäde allz                                     3 4/5        12
             Ensädes jord
             Humblegårdz stänger 100
             Fiskevatn inthet.
             Allahanda tarffskog nödtorfftigt
             Mulebethe godt.
            
 
                                               
(Karttext:)


Scala ulnarum
Noor
Soder¹
Wttmarkan på alla sidor
Hård walz engh
Svart mijlla 
Svart mijlla
Betz hage
Hård wallz engh
 


¹ Soder dvs. Söder