O3:111

                        
 
                                 Smätte
Redwägs häradt Knätte¹ sochn 
och effterfölliande byar och hemman 
äro affmätte och affrijtade åhr
                1642.
            
 

        Köpmanstorp och Kättestorp   Folio     112

        Lund                                     Folio     117
         Nytteryd                                Folio     119
        Knätte                                   Folio     120
       
Lilla Wallagiärdet                    Folio     122


¹ Smätte skrivet ovanför Knätte av samtida hand.