O3:116-117

 
(Rubrik:)        Redwägz häradt     Knätte sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      tunner     Laß

             Lundz by ähr 4 hemman
             Wttsäde till hela byn  i giärdet
             och wretarna                                         31 3/10      86
             Ensädes jord.                                      
       1    Storegården frelze                 1                   
                 Wttsäde allz                                      11 1/2       30
             Humblegårdz stänger  1000
       2    Skattegården skatte               1                 
                 Wttsäde i giärdet och wre-
                 tarna tillhopa                                        7           20
             Humblegårdz stänger  600
       3    Smedzgården frelze                1                 
                 Wttsäde i giärdet och wretarna tillhopa  6 3/5      20  
             Humblegårdz stänger  600
       4    Cronegården crone                1                 
                 Wttsäde i giärdet                                  3 1/5       16
                 Obrukat åker                                       3
             Fiskevatn i Laffva åå litet
             Skog och mulebethe nödtorfftigt.
             
            

(Karttext:)


Här mööter vtmarkan
Här tager Knätes egor wedh
Hårdwallz engh
Swart mylla
Engh
Obrukat åker
Sogh och stenigh åker
Obrukat åker
Onyttig backe
Denne engen är storste parten onyttig mark medz dy kärr och mooras
Laffwa fluvig
Bac ke
Maa och staar båtz engh
Betz maark
på denna sidan möter Hößnas egor
Noor
Söder
Scala ulnarum