O3:119

 
(Rubrik:)        Redwägz häradt     Knätte sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      tunner     Laß

             Nytteryd ähr 4 hemman
             Wttsäde allz                                           17 4/5      48
       1    Cronegården crone               1                   
                 Wttsäde allß                                        5 2/5      16
             Humblegårdz stänger  600
       2    Frelzegården frelze                1                 
                 Wttsäde allz                                         4          12
             Humblegårdzstänger  600
       3    Skattegården skatte                1                 
                 Wttsäde alls                                         7          16 
             Humblegårdzstänger  600
             En äng på Kopmantorpz¹ affritning
             specificerat folio 113.                                            3   numero  8.
       4    är en skattatompt brukas till
             näst förbemälte gårdh.Wttsäde allz           1 2/5        4
             Humblegårdz stänger  200
       5    ähr en humblegård till tompten. 
             Allahanda tarffskog och mu-
             lebete nödtorfftigt.
             Fiskevatn inthet.
             
             
            
(Karttext:)


Noor
Söder
Grään skogh
Hårdwalz engh medh eke skogh
Betz haghe till hele by medh grän skogh
Wttmarkan på alla sidor
Swart mylla lijder skada af ekeskogen.
Scala ulnarum
¹ Kopmanstorpz dvs. Köpmanstorpz