O3:120-121(Rubrik:)        Redwägz häradt     Knätte sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      tunner     Laß

             Knätte är 5 hemman
             Wttsäde till hela byn i giärdett                                          
             och wreterna tillhopa                             36          122
             Ensädes jord.
       1    Stompnen crone                    1                   
                 Wttsäde alls                                        9            30
                 Wttsäde i wreten A obrukat                   1/2
             Humblegårdzstänger  800
       2    Hulegården crone                   1                 
                 Wttsäde allz                                         6 2/5       20
             Humblegårdz stänger  600
       3    Backegården frelze                ½                
                 Wttsäde i giärdet                                  3 3/5       12
                 Wttsäde i wreten A                                 6/20
             Humblegårdz stänger  300
            


       4    Storegården frelze                   1                   
                 Wttsäde i giärdet                                 7 3/5       30
                 Wttsäde i wreten A B                             3/5
             Humblegårdz stänger  800
             Quarn gångande årligen
       5    Mårten i Storegården frelze     1                 
                 Wttsäde allz                                         8           30
             Humblegårdz stänger  600
             Quarn gångande årligen
             förbemälte gårdar 1.2.3 haffwa
             quarnafall i Laffwa åå,
             odugeliga.
             Skogh till giärzle och brän-
             nemarck nödtorfftigt
             Mulebete godt.
             Fiskewatn i Laffva åå litet.
       6    Ähr en äng till Köpmanstorp
             och Kätestorph fins folio 112                                   6
             och är med byn inräcknat.                                                    
             
            

(Karttext:)


Wttmarck gååse bethe
Här möter Härlundas ägor
Noor
Söder
Sanck staarbåtz engh och maa engh
Betz haghe
Laffva fluvig
Sanck starrbodz eng
Skogh och betz mark
Eenebacke onyttig mark
Sanck måße engh
Maa och måß engh
Hög backe onijttig
Maa och staarbåtz engh
Sanck starbåtz engh
Skogh
Hög backe onyttigh
Hård walz engh
Kulle
Scala ulnarum
Här möter Lundz ägor