O3:122


(Rubrik:)        Redwägz häradt     Knätte sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     laß
             
             Lilla Wallagiärdet är et litet cro-
             netorph.                                                                         
                     Wttsäde allz                                       4/5          4
             Skog och mulebete nödtorfftigt
             Och fins inga andra lägenheter
             att förbätra.
             Sand och öhrjordh.¹
                                               
(Karttext:)


Här möter Stora Wallagiärdett frelse.
Skön wallz engh
Skön wallz engh
Noor
Söder
Måß ängh
Scala ulnarum


¹ Tillagt av annan hand