O3:123

                        
 
                                 
Redwägs häradt Kiölingerydh 
sochn och effterfölliande hemman  ära
affmätte och affrytade åhr 1642.
            
 

        Torpa                               Folio     124

        Gölan                               Folio     125
         Himmerydh                       Folio     126