O3:125


(Rubrik:)        [Redwägz häradt]     Kiölingerydz sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     laß
             
       1    Gölan crone            ¼                                 
                     Wttsäde allz                                     2 3/5      14
             Skog och mulebete nödtorfftigt
             till timber swediefaal wed och giärzle
             Fiskewatn i Giölsiö.
      

                                   
(Karttext:)


Bälla åå.
På denna Sidan mööter Masterydz Egor
Hård wallz Engh
Staar båtz Engh
Hård wallz Engh
Moo iord Svart mylla myket stenug
Grän Skog
Bödla Giöll Siö
Vtmarkan
Hård Wallz och Tuff Eng
Noor
Söder
Scala ulnarum.