O3:126


(Rubrik:)        Redwägz häradt     Kiölingeryd sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     las
             
             Himmerydh skatte          1                                         
                     Wttsäde allz                                     9 3/5      30
             Humblegårdzstänger  1000.
             Quarn i wthmarkan höst och vår gångande
             Skog till timber, swedie, giärzle
             och wedh nödtorfftigt.
             Fiskevatn i åen litet.
       

                                   
(Karttext:)


Noor
Söder
Betz hage
Betz hage medh skog och steenugh mark
Sart mylla myket stenug
Maa och måßeng
Onyttig måße
Måße
Maa och staar båtz eng
Grär och steen backe onijttigh
Staar båtz engh
Kiölinge åhn
Maa engh
Scala ulnarum