O3:127

                           
 
                                 
Redwägz häradt Fiffleryd sochn
och effterfölliande byar och hemman ära
affmätte och affrytade åhr 1642.
            
 
                         
hemanet
        Stompnen och Hyltan       Folio     128

        Tåen och Ramsbärg          Folio     129
          Lilla Boda                        Folio     131
       
Kroken                            Folio     132
        Ryet                                Folio     133
          Älmerydh                        Folio     135
       
Åhryd                            Folio     136
        Biörnslät                          Folio     130