O3:128-129


(Rubrik:)         Redwägz häradt      Fiffleryd sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     laß
             
       1    Stompnen i Fiffleryd crone        ½                                
                     Wttsäde i gärdet och wreterna
                     tillhopa                                             3 3/5      16
             Skog och mulebete nödtorfftigt
             Fiskevatn i siön godt.

       2    Hyltane crone                            ¼                               
                     Wttsäde allz                                     2 2/5      12
             Allahanda nödtörfftig skogh
             Mulebete godt
             Fiskevatn litet i åån.

Notarum Explicatio                                       tunner     laß
             
       3    Tåån crone        1/8                                
                     Wttsäde allz                                     2 4/5        8
             Ensädes jord till alla 4 hemman
             Skog till giärzle och wed nödtorfftigt
             Fiskevatn inthet.

       4    Ramsbärg crone                            ¼                               
                     Wttsäde allz                                     3 3/5      12
             Skog och mulebete nödtorfftigt.
             Fiskevatn inthett.
                                   
(Karttext till 1 Stompnen:)


Hård wallz eng
Maa och staar båtz engh
Här möter Åhrydz sätegårdz ägor
Svart mijlla
Svart mijlla
Fifflerydz kyrkia
Fifflerydz lacus
Öör
Moo iord

(Karttext till 2 Hyltane:)

Betz hage
Maa eng
Hård wallz engh
Svart mijlla
Träsk och kiärr
Mööiord

(Karttext till 3 Tåån:)

Scala ulnarum
Hård wallz engh
Noor
Söder
Vtmarkan på alla sijder
Svart mijlla och moo iord
Hård walz engh
Betz hage

(Karttext till 4 Ramsbärg:)

Svart mylla och moo iord
Skön walz engh
Skön wallz engh
Hård walz engh medh grän skogh