O3:128


(Rubrik:)         Redwägz häradt      Fissleryd sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     laß
             
       1    Stompnen i Fissleryd crone        ½                                
                     Wttsäde i giärdet och wreterna
                     tillhopa                                             3 3/5      16
             Skog och mulebete nödtorfftigt
             Fiskevatn i Siön godt.
       2    Hyltane crone                            ¼                               
                     Wttsäde allz                                     2 2/5      16
             Allahanda nödtorfftig skogh
             Mulebete godt
             Fiskevatn litet i åån.

                                   
(Karttext:)


Hård wallz Eng
Maa ock Staar båtz Engh
här möter Åhzrydz sätegårdz ägor
Svart mylla
Svart mylla
Staar båtz Engh
Fisslerydz kyrkia
Fisslerydz lacus
Betz hage
Maa eng
Hård wallz Engh
Svart mylla
Träsk och kiärr
Mooiord