O3:129


(Rubrik:)         [Redwägz häradt      Fissleryd] sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     laß
             
       3    Tåån crone        1/8                                
                     Wttsäde allz                                     2 4/5        8
             Ensädes jord till alla 4 hemman
             Skog till giärzle och wed nödtorfftigt
             Fiskevatn inthet.
       4    Ramsbärg crone                            ¼                               
                     Wttsäde allz                                     3 3/5      12
             Skogh och mulebete nödtorfftigt.
             Fiskevatn inthett..


                                  
(Karttext:)


Scala ulnarum
Hård wallz Engh
Noor
Söder
Vtmarkan på alla Sijder
Svart mylla och moo iord
Hård walz Engh
Betz Hage
Svart mylla och moo iord
Skön walz Engh
Skön wallz Engh
Hård walz Engh met Grän skogh