O3:130


(Rubrik:)        Redwägz häradt     Fifflerydh                  
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     laß
             
             Biörneslätt crone            ¼                                 
                     Wttsäde                                           3            6
             Ensädes jordh.
             Skog och mulebete ringa.
             Fiskevatn litet
      

                                   
(Karttext:)


Sand och svartmylla
Sanck eng medh stenugt och moras
Betz hage