O3:132-133


(Rubrik:)        Redwägz häradt     Fifflerydh sochn                  
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     laß
             
            1 Kroken crone            ½                                
                     Wttsäde allz                                     6 3/5      14
             Ensädes iordh
             Skog och mulebete nödtorfftigt
             Fiskevatn i åån litet.
      
Notarum Explicatio                                       tunner     las
             
           2  Ryett crone            1/8                                
                     Wttsäde allz                                     2            6
             Ensädes jordh
             Skog och mulebethe nödtorfftig
             Fiskevatn eller quarnefall inthet.
      
                                   
(Karttext till 1 Kroken:)

Scala ulnarum
Sand mijlla
Hard wallz engh
Betz mark
Sand mijlla 

(Karttext till 2 Ryett:)

Noor
Söder
Hård wallz engh
Sand mijlla