O3:133


(Rubrik:)        [Redwägz] häradt     Fisslerydh sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                       tunner     laß
             
             Biörneslätt crone            1/8                                
                     Wttsäde allz                                     2            6
             Ensädes jordh
             Skog och mulebethe nödtorfftig
             Fiskewatn eller quarnefall inthet.
      

                                   
(Karttext:)


Noor
Söder
Hård wallz Engh
Sand mylla