O3:135


(Rubrik:)          Redwägz häradt    Fifflerydh sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                                   tunner    laß    
             
             Älmeryd skatte                 1
             Wttsäde i giärdet                                    7        30
             Wttsäde i vretarna A B.                            9/10       
             Ensäde
             Allahanda tarffskog nödtörfftig
             Mulebethe godt.
             Fiskevatn i åån litet.
             Humblegårdzstänger  600.
       

                           
(Karttext:)


Hård walls engh
Sand och mull jord
Betz hage
Betz mark
Vtmarkan
Maa engh
Noor
Söder
Här möter Åhrydz ägor
Skog och betz mark
Laffwa fluuius
Maa och staar båtz engh
Scala ulnarum.