O3:136-137

 

(Rubrik:)        Redwägz häradt     Fiffleryd sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      tunner      las
 

             Åhryd är 5 hemman
             Wttsäde till hela byn                              24 ³/10     107
             Ensädes jordh.
       1    Lillegården crone                   ½                  
                 Wttsäde alls                                        3 3/5       16
       2    Lilligården frelze                     ½                
                 Wttsäde alls                                         3 1/2       16
       3    Storegården crone                  1               
                 Wttsäde alls                                         6 2/5       25
             Humblegårdzstänger  600
       4    Frälzegården frelze                  1                   
                 Wttsäde alls                                         5           25
             Humblegårdzstänge  300
       5    Nannes gården crone               1                 
                 Wttsäde alls                                         6           25
             Humblegårdzstänge  600


 
             den andra delen aff bydsens äng
             fins igen Folio 138
             Mulebete godt.
             Allahanda tarffskog till timber giär-
             zle och wed nödtorfftig
             Fiskewatn i siön och i Laffwa
             åå godt.
       
            

(Karttext: )


Här tager den andra delen wed aff byßens
Betz hage
Noor
Söder
Hård walz engh
Skön wallz engh
Laffva fluvius
Årijdh
Svart mylla och mooiord
Maa och star batz¹ engh
Här moter² wth markan
Måß engh
Siö Lönaren
Vthmarkan
Scala ulnarum¹ Star batz dvs. Star båtz
² moter dvs. möter