O3:138


(Rubrik:)          [Redwägz häradt    Fisslerydh sochn]                   
                   
                                                                                   
[Notarum Explicatio]                                       
             
             Denna ängian lyder till
             Åhryd och höött är inrecknatt
             till byn.
      

                                   
(Karttext:)


Maa och Staarbåtz Engh
Vtmarkan
Skogh och Betz Mark
Laffwa Fluvius
A här tager Byd- sens ägor ved. observera compatzen på aff- rittningen folio 137