O3:138

               
                   
                                                                                                                       
             
             Denna ängian lyder till
             Åhryd och höött är inrecknatt
             till byn.
      

                                   
(Karttext:)


Maa och staarbåtz engh
Vtmarkan
Skogh och betz mark
Laffwa fluvius
Här tager byd sens ägor ved. observera compatzen på aff ritningen folio 137