O3:140-141

 

(Rubrik:)        Redwägz <hä>radt¹     L<ij>aryd¹ sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      tunner      laß
 

             Lijaryd och Lindåßa
             är 13 hemman
             Wttsäde till hela byn i alla
             giärderna och wretar tillhopa                  67          202
       1    Wbholmen crone                    ½                  
                 Wttsäde allz                                         4 4/5         8
             Humblegårdz stänger  600
       2    Päder, ibidem frelze                 1               
                 Wttsäde allz                                         4 1/5         8
             Humblegårdzstänger  800
             Quarn gångande höst och wåår.
       3    Holmakra skatte                     1               
                 Wttsäde                                               6 4/5       20
             Humblegårdzstänger  600
             Quarn gångande höst och wåår.
       4    Skogen frelze                         ½                  
                 Wttsäde allz                                         3 2/5       16
       5    Brunsgården frelze                   1                 
                 Wttsäde allz                                         5            20
             Humblegårdzstänger  800


Notarum Explicatio                                        tunner    Laß
 
       6    Stompnen crone                     1                 
                 Wttsäde allz                                         6 2/5       28
             Humblegårdzstänger  400
             Gångande quarn årligen.
       7    Backegården frelze                 ½               
                 Wttsäde allz                                         3 3/5       16
             Humblegårdzstänger  800
             Quarn gångande årligen.
       8    Stomsåker crone                     1               
                 Wttsäde allz                                         8 2/5       16
             En äng på Brännerydz affritning
             specificerat folio 144
       9    Svens gård i Linås skatte         1                  
                 Wttsäde allz                                         5 4/5       16
             Humblegårdzstänger  400
     10    Börges gård skatte                  1                 
                 Wttsäde allz                                         7 3/5        <...>¹
             Humblegårdzstänger  600
     11    Lillegården crone                    ¼                 
                 Wttsäde allz                                         2 <...>¹   <...>¹
     12    Frälzegården frelze                  ½               
                 Wttsäde                                               3 4/5       10
             Humblegårdzstänger  600
     13    Ytregården skatte                    1               
                 Wttsäde allz                                         5 3/5       29
             En äng till byn fins igen
             specificerat folio 143
             Ensädes jordh.
             Skog till timber swedie giär-
             zle och wed nödtorfftigt.
             Fiskewatn myket litet.
             Mulebete godt.
     14    Ähr en äng till Yterlija höö                                      ½     fins folio 142.
     15    Är en äng till Öffwerlijas frelzegårdh.                             numero 2.
             
            
                   
(Karttext: )


Scala ulnarum
Grän skog
Grän skogh
Sand mylla
Betz hage
Quarn
Betz hage
Eng
Här möter vtma<r>kan¹
Skog
Maa och staar båtz engh
Eng
Tuff eng
Steenug eng
Lind
Vtmarkan
Jung backe
Svartt mylla 
Eng
Betz hage
Tuff eng
Steenug engh
Hård wallz eng
Betz hage
Sand iord
Kiälz hög backe
Noor
Soder
Sand mylla
Quarn
Quarn
Hård wallz engh
Kiälz hög backe
Backe
Svart mylla myket stenug
Sand mylla
Liung och grän backer
Sanck tuff eng medh små busker
Skön wallz eng
Sanck och masigh engh
Onyttig m<...>¹
Maa och staar båtz engh
Sanck maa och måß eng
Kiär och småbuske
Hård wallz engh
Tuff eng
Träsk och moras onyttig mark
Onyttig måße
Här möter Öffwer Lidas egor
Skog och liung backe möket stenugh mark
Här möter den andra delen aff bydsens ägor.
Här mööta Brännerydz egor.¹ Text inom klamrar syns ej pga veck.