O3:142


(Rubrik:)          Redwägz [häradt    Lijaryd sochn]                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      
             
       1    Svalebo skatte        ½                                
                     Wttsäde allz                                     3 2/5 tunner
                     Höö                                               16      laß
             Humblegårdz stänger  600.
       2    Ytterlija skatte         1                               
                     Wttsäde allz                                     8      tunner
                     Höö                                               20      laß
             En äng på Svalebodz giärde
             är med A noterat                                        1/2   laß
             Noch en äng på Liarydz
             affritning specificerat folio 140.                  1/2   laß
             Humblegårdz stänger  600.
             Förbemälte gårdar haffwa skog
             till timber swedie giär-
             [zle] och wed nödtorfftigt.
             Mulebete godt.
             Fiskevatn medelmåtigt..
       3    Lijarydz quarn crone brukas till
             Pastoris gård i Böne                                                           
                     Wttsade¹                                             2/5  tunner   
                     Höö                                                  3     laß   
             Quarn gångande årligen
       4    är en ängefiäll till Öff[we]rlija.
             frelse.
          

                        
(Karttext:)


Skoon² wallz Engh
Svart mylla
Skön  wallz Engh
Sanck Måß engh
Skogz Engh
Noor
Söder
hallegrund Svart mylla
Maa ock Staagg wallz Engh  
Betz haghe
Scala ulnarum¹ Wttsade dvs. Wttsäde
² Skoon dvs. Sköön