O3:143


(Rubrik:)          [Redwägz] häradt    Fisslerydh sochn                   
                   
                                                                                   
[Notarum Explicatio]                                       
             
             Denna ängian och
             Beettz markan kom-
             ma till Lijnåsa gårdar
             och höött är inrecknat
             met förbemälte by. fins folio 140.
      

                                   
(Karttext:)


Maa och Staarbatz¹ Engh
och Lindzåsas
Betz Mark
Beettz Lijaridh Marck met skog och Moras
Liung Backa
maa och Staar baatz¹ Engh
Engh.
Betz Haghe
Måß Engh¹ Staarbatz eller Staar baatz dvs. Staarbåtz