O3:144


(Rubrik:)          Redwägz häradt        
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                   tunner    laß    
             
             Bränneryd skatte                 1
             Ensädeßiord
             Wttsäde i giärdet och wretarna             12        30
             3. ängiar på Ygglerydz affritning    
             specificerat folio 146   Höö                             16  numero
             Humblegårdz stänger  1000.
             Skog till timber svedie giär-
             zle och wed nödtörfftigt.        
             Mulebete godt.
             Fiskewatn i åån litet.
             En äng till Stompßäkra i Liary frelße.
             noterat medh A.                                                    5
            
       
                          
(Karttext:)


Måß och maa eng
Sank engh
Sanck måß och kiärr engh
Här möter wth markan
Svart mylla myket stenug
Noor
Söder