O3:145


(Rubrik:)          Lyaryd sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                   tunner    laß    
             
             Sötestorp skatte                 ½
             Wttsäde allz                                          4 4/5    12
             Ensädes jordh.
             Humblegårdz stänger  600.
             Skog till timber swedie giärzle
             och wedh nödtorfftigt.        
             Mulebete godt.
             Och fins inga andra lägenheter
            
       
                          
(Karttext:)


Scala ulnarum
Vtmarkan på denna sydan
På denna sidan möter Jngelß rydz egor
Käärr och moras
Svart mylla iord
Grän skogh
Här möter Söder Sötestorp