O3:146-147

 

(Rubrik:)        Redwägz häradt     Lijaryd sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                      tunner      las
 

             Ygelzrydh är 4 hemman
             Wttsäde till the gårdar som affmät-
             te ära                                                    14 1/5       64
       1    Storegården frelze                  1
             Och haffr mäst sin åker serdeles en-
             skylt och inthet är affmät                 
             Wttsäde på thet som affmätt är                2 2/5       20
       2    Skattegården skatte                 1               
                 Wttsäde                                              7 2/5       16
             Humblegårdzstänger  600
       3    Lillegården öde crone            ½              
                 Wttsäde alls                                         3           12
       4    Nedregården frelze                 1                   
                 Wttsäde                                               1 2/5       16
             Åkern haffver han mäst enskylt
             och en deel aff ängian som inthet
             är affmätt. Ensädes jord.
             Skog till timber giärzle och wed nödtorfftig
             Mulebete godt.
             Fiskevatn i Gullary siö godt.
       5    är ängar tränne och lyder till Brän-
             rydh.    Höö                                                           16
             och är inräcknat medh gården.
            
            
            
(Karttext: )


Här möter Sötestorpa ägor
Hård wallz engh medh eke och haßle skogh
Här emellan är Storegårdens ägor
Frällze egor
Hård walz engh
Här möter wth markan.
Svart mylla
Svart mylla
Hård walz engh
Hård wallz engh
Käär och moo ras
Tuff engh medh käär och små busker öffwer wäxit
Här möter G<...>aboodz¹ ägor
Noor
Söder
Här möter M<...>boz¹ ägor
Scala ulnarum
 

¹ Avser med största sannolikhet Gudebo