O3:149

                    
 
                                 
Redwägz häradt Botnarydh 
sochn och effterskreffne hemman ära aff
mätte och affrijtade åhr 1642.
            
 
                          

        Axe                 Folio     150
      NB Botnaredh
                                                                   kiörkia ligger
                                                                    i Moo härad i
                                                      Jönkiöpins
                                                     
län, men haar
                                                                   och här i hära-
                                                                   det gårdar.¹

¹ Tillagt av annan, möjligtvis senare, hand.