O3:150-151


(Rubrik:)          Redwägz häradt    Botnarydh sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                   tunner    laaß
                                                                                    höö   
             
             Axe crone hemman             1
             Vttsäde alz                                            5 1/5      16
             Ensädeß iordh.
             Quarn gångande höst och wår,
             fiskewatn littet, i åå, på vtmar-
             kan skog och mulebete nödtorf-
             tight.        
            
            
                             
(Karttext:)


Här tager Svanßööß sätegårdz egor wedh
Hård wallz engh medh skogh
Noor
Söder
Sand mijlla och moo iord
Betz hage
Quarn
Måß engh
Hård walz engh
Hård walz engh medh skogh
På denna sijdan tager en vtmåße wedh
Måße
Här möter Jngelhultz ägor
Scala ulnarum