O3:153                      

 
                                 
Redwägz häradt Strängsry sochn
och effterfölliande byar och hemman ära
affrijtade och affmätte åhr 1642
            
 
                          

        Älme och Skogen                             Folio     154

        Slättan, Tomptan och Brännebråten   Folio     155
          Strängsry                                         Folio     156