O3:154


(Rubrik:)          Redwägz häradt    Strängzry sochn                 
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                   tunner    laß    
             
       1    Älme skatte                   ½
             Wttsäde allz                                          3         10
             Ensädes jordh.
             Nödtorfftig skog till timber
             swedie giärzle och brännemarck.      
             Mulebete godt.

       2    Skogen crone                 ¼
             Wttsäde allz                                          2 1/5       6
             Ensädes jord.
             Skog och mulebete nödtorfftigt       
            
        Notarum Explicatio                                   tunner    Laß    
             
       3    Slättan crone                  ¼
             Wttsäde allz                                          2 3/5       8

       4    Tomptan crone               1/8
             Wttsäde allz                                          1 3/5       8     

       5    Brännebråten crone        ¼
             Wttsäde allz                                          2 1/5       8

             Alla tillhopa haffwa nödtorfftig
             skog till timber giärzle och
             wed. Mulebethe godt.
             Och fins inga andra lägenheter
             at förbättra.    
                          

(Karttext till 1 Älme:)

Betz hage
Noor
Soder¹
Måß engh
Här möter Ko måsen
Svag sand mylla
Mooßengh
Här tager wttmåser wedh hwilka kiölar säden mykett


(Karttext till 2 Skogen:)

Sand mylla
Sank engh full med skogh
Hård wald ibland
Skogz äng

(Karttext till 3 Slättan:)

Scala ulnarum
Swag sand mylla
Hård wallz äng
Skogz eng
 

(Karttext till 4 Tomptan:)

Hård wallz äng och skogz äng
Svart mylla


(Karttext till 5 Brännebråten:)

Kiäär och mooraas
Svart mylla
Hård wallz engh 
 
 

¹ Soder dvs. Söder