O3:154


(Rubrik:)          Redwägz [häradt    Strängsry sochn]                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                   tunner    laß    
             
       1    Älme skatte                   ½
             Wttsäde allz                                          3         10
             Ensädes jordh.
             Nödtorfftig skog till timber
             svedie giärzle och brännemarck.      
             Mulebethe godt.
       2    Skogen crone                 ¼
             Wttsäde allz                                          2 1/5       6
             Ensädes jord.
             Skog och mulebete nödtorfftigt       
            
       
                          
(Karttext: Älme skatte hemman)


Betz hage
Noor
Soder¹
Måß Engh
här möter Ko- måsen
Svag Sand mylla
Mooßengh
Här tager wtmåser wedh hwilka kiölar säden mykett


(Karttext: Skogen crone hemman)


Sand mylla
Sank engh full med skogh
Hård wald
Skogz äng

 

¹ Soder dvs. Söder