O3:155


(Rubrik:)          [Redwägz] häradt    Strängsry sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                   tunner    Laß    
             
       3    Slättan crone                  ¼
             Wttsäde allz                                          2 3/5       8
       4    Tomptan crone               1/8
             Wttsäde allz                                          1 3/5       8     
       5    Brännebråten crone        ¼
             Wttsäde allz                                          2 1/5       8
             Alla tillhopa haffwa nödtorfftig
             skog till timber giärzle och
             wed. Mulebethe godt.
             Och fins inga andra lägenheter
             at förbättra.    
            
       
                          
(Karttext: Slättan crone hemman)

Scala Vlnarum
Swag Sand mylla
Hård wallz äng
Skogz Eng
 

(Karttext: Tomptan crone hemman)

Hård Wallz äng och Skogz äng
Svart mylla


(Karttext: Brännebråten crone hemman)

Kiäär och mooraas
Svart mylla
Hård wallz Engh