O3:156


(Rubrik:)          Redwägz häradt    Strängzry sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                   tunner    laß    
       
     
             Strängzry är 2 hemman
                 Wttsäde allz                                      9 4/5     22
             Ensädeß jord.
       1    Stompnen crone             ½
                 Wttsäde                                            2 2/5       6
             Obrukat åker                                           3/5
       2    Storegården frälze           1
                 Wttsäde                                            5 3/5     16
             Obrukat åker                                        1 1/5
             Fiskevatn godt
             Skog och mulebete nödtorfftigt.      
            
       
                          
(Karttext:  )


Strängzry Siöö
Måsar på al la sidor.
Kyrkian
Hård wallz och skön wallz engh
Tuff engh
Sand mylla
Tuffwog mark
Betz mark
Hårdwallz engh och tuff eng
Scala ulnarum