O3:157 Register 19

                          
 
                                 
Redwägz häradt Gulleryd sochn
och effterfölliande byar och hemman ära
affmätte och affrijtade åhr 1642.
            
 
                          

        Hästhagen och Tubbarp             Folio     158

        Siögården                                 Folio     159
          Tistaryd                                   Folio     160
       
Ekesboda                                 Folio     161
        Gulleryd                                   Folio     162
          Hulte giärdet och Ramsvälla       Folio     164
       
Ekehult och Biörnshult              Folio     165
        Höckzhult och Bäcken              Folio     166