O3:158-159


(Rubrik:)          Redwägz h<är>adt    Gulleryd sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                   tunner    laß    
       
     
       1    Hästhagen crone
                 Wttsäde allz                                      3 2/5     12
             Quarn öde fordom gån-
             gande höst och wåår.
             Nödtorfftig skog till
             timber giärzle och wedh.
             Mulebete godt.
             Ensädes jord.

       2    Tubbarp skattetorp.
                 Wttsäde                                            1 4/5       4
             Skog och mulebete nöd-
             torfftigt.
             Ensädes jordh.


Notarum Explicatio                                   tunner    laß 

       3    Siöagården skatte           1
                 Wttsäde                                            6 2/5     15
             Noch en åker belägen bland
             frälzegårdz ägor och är in-
             thet affmätt
                 Wttsäde ähr                                      1 
             En äng söderst i frälzegårdz
             ägor höö                                                             6
             Fiskevatn godt.
             Quarn gångande höst och
             wåår.
             Skog och mulebete godt.      
            
       
                          
(Karttext till 1 Hästhagen: )

Onyttig mark medh små busker och mooraas
Små käär b<...>
Moiord och svart mylla
Timber s<ko>gh och bet<z> mark
Hård wallz engh och skogz engh
Skogh och betz mark

(Karttext till 2 Tubbarp: )

Steen backe
Hård walz engh
Strängzryd siön.
Sand mylla
Hård walz engh 


(Karttext till 3Siöagården: )

Liung mark
Liung mark
Moo och staar batz¹ engh
Måsig engh
Steenug och onyttigh mark
Onyttig måße
Liungmoo
Sank star eng
Quarn
Måse onyttigh
Svart mylla och sand jord
Onyttig sten backe


Noor
Söder
Scala ulnarum¹ batz dvs. båtz