O3:160


(Rubrik:)          Redwägz häradt                 
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                    
       
            
             Tistaryd ähr 4 hemman
             Wttsäde till hela byn                            17 2/tunner
             Ensädes iord
             hoo till heele byn                                  27     laaß
       1    Tomptan skatte               ¼
                 Wttsäde allz                                      4 2/5  tunner
                 Höö                                                  6      laß
       2    Backegården crone         ¼
                 Wttsäde allz                                      3 2/5  tunner
                 Höö                                                  6      laß
       3    Skattegården skatte         1
                 Wttsäde                                            1 2/5  tunne
                 Obrukat åker                                    4 1/5
                 Höö                                                  9      laß
       4    Stompnen crone              ¼
                 Wttsäde allz                                      4      tunner
                 Höö                                                  6      laß
             Skog och mulebete godt.
             Fiskevatn myket litett.      
            
       
                          
(Karttext:  )

Sank eng
Här möter Lindåsa ägor onyttig må se.
Hård wallz engh
Noor
Söder
Sand mylla
Skön wallz engh
Sand mylla och moo iord
Tiänligt till åker
Skön wallz engh 
Hård wallz engh
Betz hage till hela byen.