O3:162-163


(Rubrik:)          Redwägz häradt    Gullerydh sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                  tunner    laß 
       
            
             Gullery är 5 hemman
             Wttsäde till hela byn                            28 1/5    117
             Ensädes jordh.
       1    Norregården skatte            1
                 Wttsäde allz                                      7         30
             Humblegårdzstänger  400.
       2    Klåckaregården crone        1
                 Wttsäde allz                                      4 4/5     25
             Humblegårdzstänger  500.
       3    Frälzegården                      1
                 Wttsäde allz                                      4 1/5     30
             Humblegårdzstänger  600.
       4    Stompnen crone                 1
                 Wttsäde allz                                      7 1/5     20
             Humblegårdzstänger  700.
       5    Skattegården skatte           1
                 Wttsäde                                           3 3/5     12
                 Obrukat åker                                    1 2/5
             Humblegårdzstänger  400.
             Fiskewatn godt.
             Skog och mulebethe nöd-
             torfftig till timber svedie
             giärzle och wed.
                  
            
                                
(Karttext:  )


Betz mark
Staar och fräkensbåtz eng
Gullery siö
Hård walz engh
Måße <on>yttigh
Maa och staarbåtz engh
Maa och  s<...>k måsig engh
Betz hage
Hård walz engh
Mooiord swart mylla
Gulleryz fluvius
Här moter¹ wttmarkan
Skön walz eng
Hård walz <...> tuff engh
Tuff engh och maa engh
Noor
Söder
Betz mark och mooraas
Måß och maa engh
Söder siöö
Scala ulnarum
¹ moter dvs. möter