O3:164-165


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Gulleryd sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    laß                       
       
            
             
     1      Hulte giärdet skatte             ½
                 Wttsäde allz                                     5 1/2    25

     2      Ramsvälla crone                 ¼
                 Wttsäde allz                                     2          8  

     3      Ekehult crone                     1/8
                 Wttsäde                                          1 3/5      6

     4      Biörnshult crone                 ¼ 
                 Wttsäde allz                                     1 1/5      6

             Alla tillhopa haffwa ensädeß
             iord och
             nödtorfftig skog till timber
             giärzle och brännemarck.
             Mulebete godt.
             
       
                          
(Karttext: )


Vtmar<k>an på alla sider om hemmane
Noor
Soder¹
Scala ulnarum

(Karttext till 1 Hulte giärdet: )

Svart mylla och sand mylla
Skön wallz engh
Hård walz engh och skön walz engh

(Karttext till 2 Ramsvälla: )

Moo och swart mylla
Hård walz engh medh skogh

(Karttext till 3 Ekehult: )

Hård walz engh
Moo och sand iord
Hård walz engh

(Karttext till 4 Biörnshult: )

Hård walz engh
Moo och sand iord
Sanck måß e<ngh>
¹ Soder dvs. Söder