O3:167                            

 
                                 
Redwägz häradt Hösna sochn
och effterfölliande byar och hemman 
ära affmätte och affrijtade åhr 1642.
            
 
                          

        Waleryd                                    Folio     168

        Holmarp och Halla                    Folio     170
          Hägnan                                    Folio     171
       
Kinnery                                    Folio     172
        Runnebråten                             Folio     174
          Ehrnoma                                  Folio     175
       
Lilla Fageryd och Rullen            Folio     176
        Grubbäcken, Jortåsen och Lundzåsen
                                                       Folio     177
       
Pinebo                                     Folio     178
        Graffzhult och Rwnåsen            Folio     179
          Hillary                                     Folio     180
       
Duffveryd och Kiärragiärdet      Folio     181
        Giärdet                                    Folio     182
          Hösna                                      Folio     184
       
Lilla Torpett                             Folio     186
        Stora Torpitt                            Folio     186
        Önarp                                      Folio     188
        Kartahemmet                           Folio     191
          Fröeman och Hälehult               Folio     192