O3:168-169


(Rubrik:)          Redwägz häradt     Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    las                        
       
                
             Waleryd är 3 hemman.
             Wttsäde till hela byn.                          25 3/5    48
             Ensädes iord
     1      Ytregården skatte               1
                 Wttsade¹                                         7 2/5    14
                 Obrukat åker                                  1 1/5
             Humblegårdzstänger  600.
     2      Mällangården skatte           1
                 Wttsäde                                          9        18
     3      Hans Päders gård skatte    1
                 Wttsäde allz                                    8        16
             Humblegårdzstänger  1500.
             Quarn gångande höst och wåår
             Förbemälte 1. haffwer quarn
             gångande höst och wåår
             och fins igen folio 170.
             Nödtorfftig skog till giärzle
             och wed.
             Mulebete godt.
             Fiskevatn i Noorsiö litet
                               NB

    NB
     4      lyder till Biörnarpa frälzegård
             Wdderyd är en croneäng och
             brukas under Hanß Peerß gård
             och ähr medh 5. Noterat
             Höö                             15 laß
             
       
                          
(Karttext:  )


Här möter Biörnarpa ägor
Liungh
Skon walz engh
Tuff engh och hårdwalz engh
Quarn
På denna sidan möta Hößnas ägor
Betz hage
Swart mylla och sand mylla
Humblegård till 3
Hage
Betz hager
Liung backer och steenugh mark
Lind
Hård wallz engh
Hård walz engh
Noor
Söder
Skön walz eng
Skön walz engh
Hård walz engh
Betz haghe
Skön walz engh
Liungh backe
Här tager Holmarpa ägor ved.
Hård wal och steenbacker
Scala ulnarum

 


¹ Wttsade dvs. Wttsäde