O3:170 

(Notarum Explicatio på baksidan)


(Rubrik:)          Redwagz häradt              
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    laß                       
       
                
             Halla och Holmarp är
             3 hemman.
             Wttsäde till hela byn.                          29 3/5    48
             Ensädes jordh
     1      Hallagården skatte             1
                 Wttsäde                                          9        16
                 Obrukat åker                                  1 4/5
             Humblegårdzstänger  800.
     2      Nedregården skatte           1
                 Wttsäde                                          3 ¹/5    16
                 Obrukat åker                                  5  ¹/5
             Humblegårdzstänge  600.
     3      Öffregården skatte             1
                 Wttsäde                                          6        16
                 Obrukat åker                                  4 2/5
             Humblegårdzstänger  400.
             En äng wed Reasiö belägen
             och inthet är affmätt
             Höö                                                                4
             och intet är inräcknat.
             Noch en äng på Hösnas affritning
             specificerat folio 185. NB                              3
             Skog till giärzle och wed.
             Mulebete illackt
             3 ängefiällar till Gunneryd
             i Kinnerydh by. Noterat medh 4.
             Höö                                                                1   fins folio 172
             En quarn till Ytregården i Wa-
             leryd och är medh 5 noterat
             Förbemälte by haffr en ängefiäl
             på Kinnerydz affritning.
             Specificerat folio 173                                      ½
             
       
                          
(Karttext:  )


Här möter Lilla Torps ägor
Walerydz quarn
Hög liung backe
Sank stagg walz engh
Steenugh hård walz engh
Skön wall engh
Liung
Här möter Walerydz ägor
Backe
Steen backe
Liung backe
Liung backer och steenug betz mark
Steen backe
Ööriord och sand myl la
Betz haghe
Liung åßer
Käär och mooraas
Här möter wtthmarkan
Betz hage
Sanck engh
Sand och svart mylla
Tuff engh
Här möter Kinnerydz ägor
Tuff engh
Tuff eng
Betz hage