O3:171


(Rubrik:)            Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 tunner    las                        
       
            
                 Hägnan skatte  1/och är
  folio 172    bygdt aff Lillegårdenß i Kinne-
                 rydh ägor.   Ensädes iord.
                 Wttsäde                                           3        12 
                 Skog till giärzle wed och nå-
                 got swediefall.
                 Mulebete godt.
                 Humblegårdz stänger  500.
             
       
                          
(Karttext:  )


Scala ulnarum
Noor
Söder
Betz haghe
Tuff engh
Betz haghe
Stenug svart mylla 
Ekeskog
Tuff engh