O3:172-173


(Rubrik:)          Redwägz häradt    Hösna sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                  tunner    laß 
       
            
             Kinneryd är 6 hemman
             Wttsäde till hela byn                            33 4/5    106
             Ensädes iordh.
       1    Stompnen crone               1
                 Wttsäde allz                                      3 4/5     16
                 Obrukat åker                                    2 2/5
       2    Storegården skatte            1
                 Wttsäde                                           5         26
                 Obrukat åker                                    1 1/5
             En äng på Hösnas affritning specificerat
             folio 185                                                            4
       3    Lillegården skatte              2/och
             en tredin är bygdt¹ aff gårdsens
             ägor #  Wttsäde                                    1 4/5     12
                 Obrukat åker                                    1 2/5
      
       #  ähr särdeles bebygdt, huilken
           fins folio 171 och kallas Hägnan

                          

       4    Skattegården skatte            1
                 Wttsäde allz                                       9 Tunner   
                 Höö                                                   30   laß
             Humblegårdzstänger                             500.
       5    Bäckegården crone            1
                 Wttsäde                                            4 4/5  tunner   
                 Obrukat                                            3 1/5   tunner
                 Höö                                                    16   laß
             Humblegårdzstänger                             400.
             Haffwer ochså quarn gån-
             gånde höst och wår medh 5
       6    Gunnery skatte                   ½
                 Wttsäde allz                                      1 2/5  
                 Höö                                                     6   laß
                  
       6 haffwer 3 angefiällar på
       Holmarpa affritning specificerat
       folio 170.
       En äng till Holmarpa by och
       är medh 7 noterat  höö       ½   laß
       Skog till timber svedie
       giärzle och wed nödtorfftig.
       Mulebete godt.           
            
 
                              
(Karttext:  )


Liung backe
Här moter Holmarpa ägor
Sanck måß engh
Tuffäng och små staräng
Staagg walz engh
Hård walz eng
Hård walz engh
Hård walz engh skogh och möket steenugt
Här moter Re asiöß ägor
Moiord och sandiord swart mylla
Staagg wall och sanck engh
Hård wallz engh
Quarn
Här möter wth markan.
Steenugh hård walz engh
Betz haghe
Noor
Soder
Betz hage
Scala ulnarum
¹ är bygdt är överstruket.